Přednášky

Snažíme se oslovit co nejširší spektrum populace prostřednictvím odborníků, zabývajících se dlouhodobě danou tématikou. Vytvořili jsme tým přednášejících – lektorů. Cílová skupina je tvořena nejčastěji  širokou i odbornou veřejností, žáky a studenty škol.

Informace k úhradě přednášky zde.

 


PhDr. Ilona Špaňhelová

Na Filozofické fakultě UK Praha absolvovala studium  jednooborové psychologie. Pracovala ve Fakultní Thomayerově nemocnici na  neonatologickém oddělení, dále také v  Psychiatrickém ústavu Bohnice. V letech 2001 – 2005 byla hlavní supervizorkou  Linky bezpečí. Od roku 1995 provozuje  privátní psychologickou praxi.

Je členkou  ČPS ČLS JEP (Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně).

Seznam přednášek zde.

 


doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Absolvoval magisterské studium oboru historie na Filozofické fakultě UK v Praze.

V roce 1999 získal  titulu Ph.D., s disertační prací – Sudetoněmecký katolicismus na křižovatce. Od roku 2009 – docent, Filozofická fakulta MU Brno, habilitační práce – Mezi křížem a národem. Brno 2006 dějiny českých zemí

Jeho odborné zaměření je na 20. století v evropském kontextu; politické, sociální, církevní a intelektuální dějiny. Věnuje se také problematice česko-německých vztahů v moderní době až do současnosti.

 


P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika. Teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity, zároveň zůstal  administrátorem ve farnosti Lechovice u Znojma. Zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.
Seznam přednášek zde.
Kontaktní osoba
Jana Černocká
+420 777 028 435
energeia@energeia.cz