Přednášky, kurzy, konference

Obsahem a smyslem vzdělávacích aktivit je nahlížení na člověka a svět v souvislostech. Hledáme styčné body a vzájemné průniky mezi jednotlivými oblastmi lidského poznání. Úkolem je přiblížit přirozený pohled na svět, který vychází jak z tradic evropské vědecké racionality a její úcty ke skutečnosti a pravdivosti, tak z duchovních hodnot křesťanské Evropy a její úcty k životu a člověku.

 


V rámci všech našich činností využíváme elektro vůz KIA EV6, na který jsme obdrželi podporu z Evropské unie z fondu Next Generation EU.