Kodex energeia

Jsme nezávislá obecně prospěšná společnost, která provozuje charitativní, vzdělávací, mediální, kulturní činnosti a služby. Přispíváme k občanské společnosti, ke kultuře, vzdělanosti a k prosazování etických norem. Ctíme život ve všech jeho fázích a respektujeme hodnotu jednotlivce.

V oblasti charitativní práce nabízíme paliativní péči dětem s život limitujícím onemocněním a jejich rodinám. Komplexní pomoc zahrnuje zdravotní péči, psychologicko – sociální pomoc i duchovní podporu. Šíříme povědomí o specifických potřebách těchto dětí a jejich rodin. Jako důležitou vidíme spolupráci s podobně zaměřenými organizacemi.

Podporujeme všestranný rozvoj osobnosti. Snažíme se zvyšovat motivaci k poznání, vědění v souvislostech a hledání smyslu vzdělanosti. Za podstatnou součást rozvoje osobnosti považujeme otázky morální a etické.

Finanční dary využíváme účelně a hospodárně v souladu s posláním společnosti. Součástí naší činnosti je výroba ekologicky čisté energie, která spolu s příspěvky dárců vytváří zdroje financování.

Držíme se zásady transparentnosti. Zveřejňujeme výroční zprávy a všechny důležité dokumenty. Dbáme o dobré jméno organizace, zdůrazňujeme profesionalitu, odbornost a dodržování etických zásad.


V rámci všech našich činností využíváme elektro vůz KIA EV6, na který jsme obdrželi podporu z Evropské unie z fondu Next Generation EU.