Kurzy

Kurzy

Organizujeme vzdělávací kurz Respektovat a být respektován určený pro širokou veřejnost, rodiče, pěstouny, školské pracovníky  a pro všechny, které zajímá respektující komunikace. Kurzy probíhají v předem dohodnutých prostorách (mateřská centra, školská zařízení apod.). Kurz je akreditovaný č. j. MŠMT 5823/2018-1-346. Lektorován je spolkem Respektovat a být respektován, z. s. Realizujeme kurzy otevřené, ale i tzv. na míru pro jednotlivé školy či zařízení. Dlouhodobě spolupracujeme s RC Radovánek.

Varianty kurzů R + R
R+R4 – čtyři celodenní semináře po 8 hodinách, 4 témata (sdělování odůvodněných požadavků, emoce, co na místo trestání, jak vyjadřovat uznání a ocenění, respektující komunikace pro každý den)
R+R5 – rozšíření kurzu o páté téma „Vytváření pravidel a metoda komunitního kruhu“
R+R7 – obsahově totožné s R+R4, celý kurz rozdělený na 7 seminářů po 3,5 hodinách
Komunitní kruh a vyvozování pravidel s dětmi – metoda pro vytváření dobrých vztahů ve skupině
O krok dál v R+R – práce s konkrétními výchovnými situacemi účastníků
R+R v kostce – čtyřhodinová přednáška, pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí výchovy, vzdělávání a komunikace

Zájemci jednotlivci a zájemci o zorganizování kurzu se mohou hlásit na uvedené kontakty. Nevyhovují-li Vám nabízené termíny nebo místa konání, a přesto byste se kurzu rádi zúčastnili, nahlašte se nám předběžně na e-mail.

Kontaktní osoba

Andrea Ryčlová
+420 776 261 878
a.ryclova@energeia.cz