Audioknihy

V poslední době se často mluví o „křesťanských hodnotách“ naší společnosti. Ať už je tento termín používán účelově nebo bezelstně, není pochyb, že jedním z pilířů západní kultury je Bible.

Společnost energeia o.p.s. realizovala projekt, jehož cílem je přiblížení biblických knih současnému sekulárnímu člověku. Jde o pět poetických knih, jež pojednávají o věčných tématech lásky, bolesti, smyslu života, víry a moudrosti.

Každá z audionahrávek má specifickou atmosféru a dotýká se některé z hluboce lidských oblastí. Hlavním tématem Písně písní je láska v nejrůznějších podobách. Jób si klade otázku, kde je Bůh, když nevinní trpí. Kazatel je o hledání smyslu, jež nikdy nekončí. Žalmy mají atmosféru naléhavé prosby i velkolepé oslavy. Přísloví představují jedinečnou ódu na moudrost.

Důležitou součástí nahrávek je hudba Huberta Bittmana. Vznikala postupně, od poloviny roku 2015 do června 2016. Živé nástroje byly nahrávané převážně v Německu, herci se natáčeli v pražských studiích DAMU, většina postprodukce se pak uskutečnila ve studiu BITT.

 

Ukázka – Píseň písní                               Ukázka – Jób

     

Ukázka – Kazatel                                     Ukázka – Žalmy

     

Ukázka – Přísloví                                      

      

 


V rámci všech našich činností využíváme elektro vůz KIA EV6, na který jsme obdrželi podporu z Evropské unie z fondu Next Generation EU.