Beneinvestor

Beneinvestor

Pojem „beneinvestor“ vznikl spontánně v průběhu přípravy projektu Malé vodní elektrárny Štětí. Jde o specifický, efektivní a stabilní způsob získávání finančních prostředků pro neziskové aktivity.

Beneinvestorem je člověk, který se rozhodne investovat peníze tak, že se zhodnocují nikoli k jeho osobnímu obohacení, ale k dlouhodobému financování obecně prospěšných aktivit. Ve výsledku tedy přispěje mnohem větší částkou, než jakou dává, neboť obdržené finanční prostředky se neustále zhodnocují obnovitelnou energií vody.

Koncept beneinvestora se osvědčil již při výstavbě malé vodní elektrárny, kdy energeia o.p.s. financovala přípravu, koordinování stavby a zajištění úvěru z tzv. investičních darů, jež poskytli právě beneinvestoři (více v Historii). I v současnosti pokračuje stejný systém, kdy deset procent darované částky jde každoročně na beneinvestorem určenou činnost energeia o.p.s., a to minimálně po dobu dvaceti let.

Chcete-li se stát beneinvestorem, rádi poskytneme více informací osobně. Jde o mimořádně efektivní způsob, jak podpořit dobrou věc.


V rámci všech našich činností využíváme elektro vůz KIA EV6, na který jsme obdrželi podporu z Evropské unie z fondu Next Generation EU.