Parametry elektrárny

Parametry projektu

Projekt „Malé vodní elektrárny Štětí“ (MVE Štětí) představuje optimální využití hydroenergetického potenciálu řeky Labe v profilu jezu Štětí–Račice. Úspěšnost projektu byla podmíněna nutností dodržet optimální poměr mezi celkovými investičními náklady a předpokládaným množstvím vyrobené energie.

Pří přípravě i realizaci se využily zkušenosti z jiných staveb vodních elektráren na dolních tocích Vltavy a Labe, a také poznatků získaných při povodních v srpnu 2002.

Jádrem technologie MVE jsou dvě přímoproudé Kaplanovy turbíny v provedení PIT o průměru oběžného kola D 5,10 m s maximální dosažitelnou hltností obou turbín v souběhu 300 m3 a dosažitelným provozním výkonem – 5,8 MW. Průměrná roční výroba je 27,5 GWh.

Realizace a financování projektu

Celková pořizovací cena vodní elektrárny, včetně přípravy projektu, dosáhla částky 964 miliónů korun bez DPH.

Příprava a realizace projektu byla financována ze zhruba 10 % z darů, 26% činila dotace z OPPI (Operační program podnikání a inovace), 64% bylo financováno úvěrem se splatností 15 let. Ůvěr poskytla Komerční banka, a.s., vybraná v soutěži týmem poradenské společnosti KPMG.

Příprava projektu začala již v roce 2001. V květnu roku 2005 bylo získáno územní rozhodnutí a v roce 2006 postupně všechna potřebná stavební povolení, včetně povolení k nakládání s povrchovými vodami. Realizace díla byla na základě výsledků veřejné soutěže, uspořádané v roce 2010, svěřena konsorciu Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s. Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 19. 3. 2012. Zprovozněná a zkolaudovaná elektrárna byla předána objednateli (spol. energeia o.p.s.) dne 16. 2. 2015. Úhrada díla zhotoviteli, který projekt financoval po dobu výstavby, proběhla 27. 2. 2015. Dne 1. 4. 2015 byla načerpána dotace z OPPI. Dne 27. 7. 2015 pak následovala dotace z OPŽP ve výši 4,3 mil. Kč na spolufinancování části projektu, takzvaných rybích přechodů.

Hlavními subdodavateli zhotovitele, sdružení firem Zakládání staveb, a.s. a Metrostav a.s., v segmentu technologie, byly firmy Voith Hydro Rakousko, Siemens, a.s., Ingos, a.s., Elpak, s.r.o., P&S, a.s. a Wikov MGI. Připojení MVE Štětí projektovaly firmy RP Technik a Elektroprojekty Miroslav Kvintus Lovosice, stavbu připojení MVE realizovala firma Argo Automatizace, s.r.o.

Provoz elektrárny je zajištěn vlastním týmem operátorů, zkušených odborníků s dlouholetou praxí v oboru s potřebnou autorizací. Tým spolupracuje s externími techniky, technology a poradci.

Výkup elektřiny

Veškerou vyrobenou elektrickou energii vykupuje společnost E.ON Energie, a.s. Provozní dotaci na ekologicky vyrobenou elektřinu poskytuje Operátor trhu s elektřinou, a.s. Výši výkupní ceny každoročně stanovuje ERÚ (Energetický regulační úřad).

Provoz elektrárny

Je zajištěn vlastním provozním týmem v partnerství se společností ENERGO-PRO Czech, s.r.o. Dále spolupracujeme se společností Elpak, s.r.o. a Siemens Industry Štětí Mondi a.s. Tým operátorů, je složen ze zkušených odborníků s dlouholetou praxí v oboru s potřebnou autorizací.

Kontakt na elektrárnu

Litoměřická 832
411 08 Štětí (mapa)

Tel: +420 773 379 581


V rámci všech našich činností využíváme elektro vůz KIA EV6, na který jsme obdrželi podporu z Evropské unie z fondu Next Generation EU.